icon icon icon

Danh sách Đại lý Tôn thép Vitek 1

Posted by NGUYỄN MINH TUẤN at 09/03/2022

{"name":"ĐẠI LÝ BÀN QUYỀN","web_address":"Khu dịch vụ, cụm công nghiệp Châu Khê, phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14887.33905872927!2d105.92082723598756!3d21.11915279169548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507a3d1e0eb1b%3A0xeebc741e204a96f8!2zQ2jDonUgS2jDqiwgVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613957760106!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VÒNG HƯỜNG","web_address":"Phường sông bằng - Thành Phố Cao Bằng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29453.673651857396!2d106.25737305540748!3d22.66462820022013!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ca6447103656f1%3A0x8ae4c91fb904209a!2zU8O0bmcgQuG6sW5nLCBUcC4gQ2FvIELhurFuZywgQ2FvIELhurFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613958012286!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCAOBANG","province_code":"CAOBANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG NGỌC","web_address":"Ngã 4 Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14879.006662000758!2d105.84367223600142!3d21.202021879777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dd7d6d4531%3A0x22b0b829f7b1d657!2zUGjhu6cgTOG7lywgU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613958190952!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ VẠN LỢI","web_address":"Cầu Đa Phúc, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1858.2731258859458!2d105.86893555819483!3d21.32893844495853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351c874b151b79%3A0xa2cdf48860ae8429!2zY-G6p3UgxJBhIFBow7pjLCBUcnVuZyBHacOjLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979118035!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG LOAN","web_address":"Phố Cà, Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.172937772126!2d105.91751576532593!3d20.41696336375643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d6e176adc60d%3A0x6c5474247722b7e5!2zUGjhu5EgQ8OgLCBUaGFuaCBOZ3V5w6puLCBUaGFuaCBMacOqbSwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979372993!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHLIEM","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN ĐẠT","web_address":"KM19, quốc lộ 32, Thôn Thượng Thụy, Xã Đức thượng, Huyện Hoài Đức, Hà nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d25051.368861246494!2d105.77534548715755!3d21.03635638969056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454f72e82ae49%3A0xa8e7e5fc632096a3!2zUUwzMiwgxJDhu6ljIFRoxrDhu6NuZywgSG_DoGkgxJDhu6ljLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979552466!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG PHÁT","web_address":"Khu Dược Liệu - Thôn Áng Phao - Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.72637230897!2d105.76392171532984!3d20.802355000843708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344b396b1fdf65%3A0x28c009505987ed34!2sthon%20angphao!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613979755641!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ BÌNH","web_address":"Hoàng Mai, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14875.43977004455!2d106.09814633600745!3d21.237401774676375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350d97b6507d15%3A0x9c27f6c52016e36d!2zdHQuIE7hur9uaCwgVmnhu4d0IFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734139386!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG QUÂN","web_address":"CCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.538394790129!2d106.07394891533323!3d21.13096178965651!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350bce0153433f%3A0x834005325bdb8b1d!2zVUJORCBQaMaw4budbmcgSOG6oXAgTMSpbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734288001!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRẦN VUI","web_address":"Tổ 15, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734514807!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH PHÁT BCT","web_address":"Số nhà 23, ngách 59, ngõ 100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.415154000676!2d105.83576131533194!3d21.01606839358634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abded237df7d%3A0x9fedd1f3ef00515a!2zUGjhu5EgY2jhu6Mga2jDom0gdGhpw6pu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734746400!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHOA THÚY","web_address":"Trung Minh, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29826.25990648275!2d105.34108150414217!3d20.86066116224707!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346bd34049959b%3A0x656511d3e29d1959!2zVHJ1bmcgTWluaCwgS-G7syBTxqFuLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734830815!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYSON","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THIÊN AN","web_address":"Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7405.766385329085!2d106.76464712647505!3d21.862040799482926!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b54e61b5249273%3A0x3802669e6c6da5f1!2zVFQuIENhbyBM4buZYywgQ2FvIEzhu5ljLCBM4bqhbmcgU8ahbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614734985952!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAOLOC","province_code":"LANGSON"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH SƠN","web_address":"Số 303 Trường Trinh,Phương Quang Trung,Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.77017414508!2d106.17239531532606!3d20.433536813205674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e745ec0df887%3A0x481d78d487c2edb8!2zMzAzIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgTOG7mWMgVsaw4bujbmcsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735116039!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHONG THAO","web_address":"Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59914.468887502415!2d106.0424469850145!3d20.190114141179425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367230528b0505%3A0x2146391ca631e8eb!2zWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735225914!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VŨ THẮNG","web_address":"Huyện Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59914.468887502415!2d106.0424469850145!3d20.190114141179425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366b8df89ac483%3A0xd998f1734a7d2a4b!2zS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735327143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ MỸ ẤN","web_address":"Tổ 4, Khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.318484091698!2d107.96765511533737!3d21.53439867569886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b541c7531cc63%3A0x58a3f503cc57735d!2zTMOqIEjhu5NuZyBQaG9uZywgxJDDtG5nIEjGsG5nLCBRdeG6o25nIFTDonksIE3Ds25nIEPDoWksIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735447272!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHU NGOAN","web_address":"Xã Thanh Xương, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29727.41144573826!2d103.01927075447438!3d21.353396912299985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d083aed03d5a3%3A0x41799f7f451ea165!2zVGhhbmggWMawxqFuZywgVHAuIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIMSQaeG7h24gQmnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735550464!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHODIENBIENPHU","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ THÀNH","web_address":"Thôn Vĩnh Lộc , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045968!2d105.61638952643932!3d21.021470108818555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735675441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÔI NGUYÊN","web_address":"Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045968!2d105.61638952643932!3d21.021470108818555!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735675441!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRUNG CƠ","web_address":"Huyện Phú Lương, Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237145.46178437708!2d105.58439556710017!3d21.764858396579385!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d428f3521a47%3A0xd06e1f913f35813d!2zUGjDuiBMxrDGoW5nLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614735847401!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH THIÊM","web_address":"Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120076.45467284927!2d105.79135307277396!3d19.865780719389527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365968a09fe4af%3A0xfdd23203c9c636f3!2zSG_hurFuZyBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736013472!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOANGHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÙNG HƯNG","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.111122621756!2d104.98797801535187!3d22.835377929027693!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIE5n4buNYyBIw6AsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736149304!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG TÍN","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.111122621756!2d104.98797801535187!3d22.835377929027693!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIE5n4buNYyBIw6AsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736149304!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯNG HÀ","web_address":"Số 156, đường Lý Thường Kiệt, Tổ 1, Phường Ngọc Hà, Thành Phố Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3703.9595514850766!2d105.1880085153406!3d21.820493665652943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134ade7dc32710f%3A0x8f11b61efb684471!2zxJDGsOG7nW5nIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwg4bu2IExhLCBUcC4gVHV5w6puIFF1YW5nLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736334416!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTUYENQUANG","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ SÔNG MÃ","web_address":"Thị Trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, TP Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14977.046102459539!2d105.45994158583896!3d20.20645067031084!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313699faa3396af1%3A0xdbbbe78be0b37ac7!2zdHQuIEPhuqltIFRo4buneSwgQ-G6qW0gVGh14bu3LCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614736910657!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯNG ANH","web_address":"Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, TP Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29993.662031945194!2d105.82916355358594!3d19.999793417728164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313660e3e96296eb%3A0x8992fc7c83a51442!2zdHQuIEjDoCBUcnVuZywgSMOgIFRydW5nLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737024968!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG HẰNG","web_address":"Cầu Chùa, Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH PHÁT","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀO NGỌC","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THUẬN HUYỀN","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU AN","web_address":"Thị Trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14905.503843167015!2d105.91853488595729!3d20.93741186769394!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135afb0b333c767%3A0x6810afa366838086!2zdHQuIFbEg24gR2lhbmcsIFbEg24gR2lhbmcsIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737156232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẢI TƯỜNG","web_address":"Văn Lâm, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59610.002732907466!2d106.01469398707235!3d20.967562622475477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a413b0cea225%3A0xb895ed9de63b848c!2zVsSDbiBMw6JtLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737424809!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANLAM","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ SINH NGỌC","web_address":"Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118825.32994065678!2d105.23471389019059!3d21.45707364433493!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349699a106df97%3A0x9290c8df6a7a02f8!2zUGjDuSBOaW5oLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737512879!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH TUẤN","web_address":"Cẩm Khê, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118884.13605423893!2d105.02028243936226!3d21.38481481299223!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349ce609aae285%3A0xacd51c9f8a6b539a!2zQ-G6qW0gS2jDqiwgUGjDuiBUaOG7jSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737720474!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAMKHE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ LUÂN LỊCH","web_address":"Yên Lập, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237787.74246703697!2d104.88379054798435!3d21.37283011523904!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313362afa30194a7%3A0xf68cc521d1615f37!2zWcOqbiBM4bqtcCwgUGjDuiBUaOG7jSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614737780688!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENLAP","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOA TRÍ","web_address":"Cát Lem, Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3707.5646759037736!2d105.07519851533898!3d21.680785370573968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a7004b6d2ad7%3A0x9a019c9bd9f7287c!2zQsawdSDEkWnhu4duIGPDoXQgbGVt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738005480!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG BÌNH","web_address":"Cát Lem, Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3707.5646759037736!2d105.07519851533898!3d21.680785370573968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134a7004b6d2ad7%3A0x9a019c9bd9f7287c!2zQsawdSDEkWnhu4duIGPDoXQgbGVt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738005480!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN TÌNH","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÚ HÀ","web_address":"Phường Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14865.340779779344!2d105.39257533602432!3d21.337269860239395!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313492b2c2d3ad1d%3A0x37fbe2dda4bdb37f!2zROG7r3UgTMOidSwgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738231944!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH NAM","web_address":"Lâm Thao, TP.Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14866.928460822011!2d105.27932168602169!3d21.321598962508624!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348e3ddc6958a1%3A0xabc9e9e4cf3cb8b5!2zdHQuIEzDom0gVGhhbywgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738324275!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ VINH TIỂN","web_address":"Huyện Đô Lương, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120779.45121558168!2d105.27975796320199!3d18.915548218072598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139e1d6c848622d%3A0xd52b99034afa24fd!2zxJDDtCBMxrDGoW5nLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738418689!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOLUONG","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG THÔNG","web_address":"Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d242230.61453449624!2d105.18814746898795!3d18.44496635797249!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313996bbba833843%3A0xe7268c7c4d3c723f!2zSMawxqFuZyBTxqFuLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738521192!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUONGSON","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG XUÂN","web_address":"Đường Nguyễn Văn Linh, P. Bạch Sam, H. Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.8973533140875!2d106.120347415331!3d20.91644899697783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a2e8a8733faf%3A0xd0fbbfd669627567!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBOaOG7sWEgQW4gUGjDuiBWaeG7h3Q!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738867896!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ QÚY CHI","web_address":"Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29759.783979863165!2d104.0846656543653!3d21.1932316113363!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3132576f8b39f491%3A0xbb8735533c6b5eea!2zSMOhdCBMw7N0LCBNYWkgU8ahbiwgU8ahbiBMYSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739008166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMAISON","province_code":"SONLA"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH HOÀI","web_address":"TT.Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.030327081724!2d105.55309550416636!3d20.89707470125816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134450ad3c0c6ef%3A0x8f0464812ed41151!2zVFQuIFh1w6JuIE1haSwgQ2jGsMahbmcgTeG7uSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739118353!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HẰNG","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẠNH QUYÊN","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ SỸ HÀ","web_address":"Hạ Hòa, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118719.22086230703!2d104.9365369916875!3d21.58687348078359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335fa484fff351%3A0x6d8c49c1598d25c2!2zSOG6oSBIw7JhLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614738142096!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAHOA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THÀNH","web_address":"Số 252 Đường 354, Khu 4, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14926.02485999175!2d106.5539288359232!3d20.73026669709159!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75968a47decd%3A0x104249afda9c4c2e!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739425953!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIPHONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG TÀI","web_address":"Tổ Dân Phố Số 10, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.99842886165!2d106.17341668586046!3d20.34163490156863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e03d7a4acb69%3A0x4922ea95023ef480!2zTmFtIEdpYW5nLCBOYW0gVHLhu7FjLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614739600548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMTRUC","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH HIẾU","web_address":"Cầu Hai, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14845.654615953526!2d105.19623763322146!3d21.530675032122172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313498084afccc83%3A0xed23ae45a171b8d1!2zQ-G6p3UgSGFpLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909353845!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDOANHUNG","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP LÂM THỐNG","web_address":"Huyện Thanh Ba, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14845.654615953526!2d105.19623763322146!3d21.530675032122172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313498084afccc83%3A0xed23ae45a171b8d1!2zQ-G6p3UgSGFpLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909353845!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHBA","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÁT BIỂN","web_address":"Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59461.34018923254!2d105.36631059264988!3d21.337326421604228!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313492b2c2d3ad1d%3A0x37fbe2dda4bdb37f!2zROG7r3UgTMOidSwgVHAuIFZp4buHdCBUcsOsLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909455844!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP BẢO NGUYÊN","web_address":"Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15118.350979307495!2d105.65984133272221!3d18.682486724152763!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce6bbb2c493b%3A0xe1d1e2a6f9beeedb!2zTMOqIEzhu6NpLCBUcC4gVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909630402!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÚ THÁI","web_address":"Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14902.30964208634!2d105.77157133311587!3d20.969479213126984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134532aeb0b90b3%3A0xe0a9ff42bb4905b1!2zTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909655571!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP DUY HIỂN","web_address":"Yên Dũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3719.182160418966!2d106.35073071515653!3d21.224623986438324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31357aaf59970551%3A0x76da267a52d78bc2!2zWcOqbiBEdcyDbmcsIEzhu6VjIE5hbSwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614909701634!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNAM","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHÚ ĐỨC","web_address":"Chùa Dận, Đình Bảng, TX Tư Sơn, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.0861999928657!2d105.9405143151552!3d21.109129290405104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507950310c65b%3A0xa98176d0e79effe!2zQ2jDuWEgROG6rW4gKOG7qG5nIFTDom0gdOG7sSk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912643458!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP VĨNH SÁNG","web_address":"Phố Ba Huyện , Phường Khắc Niệm , TP. Bắc Ninh , Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.8549073986665!2d106.0697626151559!3d21.15817168872312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350be386840d69%3A0x5975a3a35e217065!2zUGjhu5EgQmEgSHV54buHbiwgS2jEg8yBYyBOacOqzKNtLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912788745!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP THANH LONG","web_address":"Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4426.1133641603155!2d105.95717138339339!3d21.11642629556873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507c25793830b%3A0x85d80b2202ed85a!2zVHguIFThu6sgU8ahbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912840984!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ĐỨC TRƯỜNG","web_address":"Số 75 khu 1-tt phố mới,Quế Võ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14883.627950292506!2d106.14086162987469!3d21.156099531988268!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b0db7903ec7%3A0x175204a7a31d956b!2zVGjhu4sgdHLhuqVuIHBo4buRIG3hu5tpIHF14bq_IHbDtSBi4bqvYyBuaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614912981679!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ZINCA","web_address":"Tầng 20 Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.864285874596!2d105.79223651515396!3d20.998076594200512!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8f8064667b%3A0x65f8f955fb2e87c1!2zVml3YXNlZW4gVG93ZXIgNDggdOG7kSBo4buvdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614913629247!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}

Agent system