icon icon icon

Kích thước thép hộp mạ kẽm bạn cần biết để ứng dụng trong xây dựng

Posted by Nguyễn Phương Châm at 09/03/2022

Tìm hiểu về kích thước, trọng lượng, quy cách của thép hộp mạ kẽm có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người sử dụng và chủ đầu tư có thể thiết kế, nghiệm thu công trình và tính toán vật liệu xây dựng. Bài viết này, Myvietgroup.vn xin chia sẻ thông tin về kích thước thép hộp mạ kẽm để bạn cùng tham khảo.

Agent system